Handelsbetingelser

1. Introduktion

Vilkår og betingelser gælder for denne hjemmeside og for transaktioner relateret til virksomhedens produkter og tjenester. 

Du og din virksomhed kan være bundet af yderligere kontrakter, som du og jeg har indgået i fællesskab.

Og alle aftaler er bindende og du bedes derfor venligst læse hele dokumentet.

Nedenstående handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse ved køb af tekstforfatning, i form af SEO-tekster, produkttekster og andre tekster til webshop, reklamer og kampagner, samt rådgivning inden for samme. 

2. Serviceydelser/produkter

Sceneavantgarde – Tekstforfatning af Sandra Schjødt, leverer tekstforfatning, i form af skabelse eller optimering af SEO-tekster, produkttekster og andre tekster til webshop, reklamer og kampagner.

Speciale i vin, mode og historie.

Jeg bistår foruden også med rådgivning inden for samme. 

3. Aftale

Alle aftaler er bindende og gennemføres elektronisk via. email, hvor din individuelle aftale om køb af mine tekster, SEO-optimering eller rådgivning indenfor samme felt, vil være bekræftet.

Der aftales altid en deadline for aflevering af tekster, samt betaling af disse.

I alle aftaler vil der være en forudbetaling, som vil fremgå af tilbuddet jeg fremsender, inden påbegyndt arbejde. Tilbuddet vil også indeholde: Den aftalte deadline, betaling efter deadline, samt muligheden for 3. korrektur/retninger af mine tekster.

Ændringer af aftaler
Skulle der mod forventning opstå noget i din virksomhed, der gør at aftalen skal ændres eller helt annulleres, bedes du kontakte mig så hurtigt som muligt.

Ved aflysning af opgave indtil 5 forretningsdage før deadline, er den fulde kontraktsum forfalden til betaling.
Ved aflysning af opgave, tidligere end 5 forretningsdage før deadline, tager jeg stadig 100% af forudbetalingen og allerede påbegyndt arbejdstid, færdigt materiale og antal dage før deadline vil blive afgørende for den samlede betaling.

Ved ændringer af aftaler, evt. deadline eller materialets størrelse, vil allerede påbegyndt arbejdstid og færdigt materiale, samt evt. ønske om udvidet arbejde blive medregnet i ny aftale og pris. 


4. Priser & Betaling
Hver opgave er individuel skabt til din/jeres hjemmeside, kampagne, reklame eller anden forretningsmæssig sammenhæng. Derfor er kommunikation omkring lige præcis dine/jeres ønsker yderst vigtig og i sidste ende medvirkende til prisen for mit arbejde.

Der kan aftales en fast pris, for et aftalt stykke tekst til reklamer, kampagner eller sociale medier, en hel hjemmeside, blot få eller flere produktbeskrivelser, korte eller længere tekster om vin- eller modehuse etc..

Ved fast pris vil der være en aftalt forudbetaling, inden arbejdet påbegyndes og den resterende betaling skal falde senest 10 dage efter aftalt deadline. 

Den faste pris vil altid være individuel og udregnet på baggrund af arbejdets størrelse, samt arbejdstid.

Timebetaling
Jeg arbejder også udefra timebetaling, hvis dette ønskes og passer bedre til dine/jeres ønsker.
Timebetaling udgør 695,- eksl. moms., og regnes pr. påbegyndt time.

Transporttid faktureres med fuld timepris og udgifter til transport faktureres særskilt.

 Akuttillæg

Ønskes en opgave påbegyndt i løbet af 2 (hver)dage og måske også afsluttet indenfor kort tid, sker det mod et tillæg på 50% for hele opgaven, med mindre andet aftales.

Dette gælder også, hvis deadline skal fremrykkes.

I alle aftaler vil der være en forudbetaling, inden påbegyndt arbejde, en deadline og betaling efter deadline, samt muligheden for 3. korrektur/retninger af mine tekster efter deadline og betaling.

Betaling vil altid ske ved fremsendt faktura, hvori deadline for betaling og rykkergebyr ved manglende betaling også vil fremgå.

Betaling sker ved bankoverførsel til den på fakturaen angivne bankkonto.


Rykkergebyr vil påregnes 14 dage efter aftalt deadline.

5.  Ansvar

Virksomheden kan ikke drages til ansvar for eventuelle tab eller ikke 100% forventninger i forhold til eksempelvis Google placering.

Jeg bestræber mig på at gøre mit bedste og skabe de helt rigtige tekster til din hjemmeside, i sammenspil med dig. Derfor kan jeg i sidste ende ikke garantere mere salg, medieomtale eller høje placeringer på Google, da Google forbeholder sig ret til at ændre, hvorledes søgeresultater prioriteres, uden forudgående varsel.

Men jeg kan hjælpe dig langt hen ad vejen og det er også lykkedes at få gode placeringer og salg, skabt på baggrund af mine tekster. 

Det påhviler dig og din virksomhed at sikre jer, at i følger lovgivningen evt. særlovgivning indenfor jeres branche.

6. Ophavsretten/Copyright

Mit arbejde såvel som dit er beskyttet af ophavsret.

Ophavsretten til tekster og billeder på sceneavantgarde.com tilhører virksomheden Sceneavantgarde – Tekstforfatning af Sandra Schjødt, medmindre andet er anført og hvorved den retmæssige ejer skal kontaktes.

Ønskes brug af tekster og/eller billedmateriale skal den retmæssige ejer med ophavretten kontaktes og evt. aftale skal godkendes og af begge parter skriftligt. Desuden skal der altid linkes til www.sceneavantgarde.com, ved godkendelse.

Ophavsretten på de tekster jeg skriver til dig og din virksomhed, ligger hos mig – men du og din virksomhed har en eksklusiv, tidsubegrænset, ikke overfør- eller videresalgbar licens, til anvendelse på din/jeres hjemmeside og/eller i kampagner og digital markedsføring. 

Jeg henviser i øvrigt til loven om ophavsret

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901

Kontakt

Sceneavantgarde – Tekstforfatning af Sandra Schjødt

http://sceneavantgarde.com/

sschjoedt@sceneavantgarde.com

+45 28 91 61 17

CVR: 43133039